Zorgverzekeraars en winst…

Vanaf 2018 mogen zorgverzekeraars hun winst gaan uitkeren. Op dit moment is dat nog verboden, ze mogen wel winst maken, maar deze niet uitkeren. De politiek maakt zich bij voorbaat al grote zorgen en de SP, CDA en PvdA zijn faliekant tegen. Zij willen niet dat geld van zorgpremies terechtkomt buiten de zorg en vinden dat zorggeld dat ’overblijft’ niet mag worden uitgekeerd maar besteed moet worden aan betere zorg of lagere premies.
Ik frons vooral mijn wenkbrauwen over een paar zaken. Ten eerste omdat ik me afvraag aan wíe de zorgverzekeraars hun winst dan gaan uitkeren. Bij sommige zorgverzekeraars, zoals De Amersfoortse en Ditzo die onderdeel zijn van het beursgenoteerde ASR, is dat duidelijk. De winst zal hier wel naar de aandeelhouder gaan, neem ik aan. Veel andere zorgverzekeraars, zoals bijvoorbeeld Menzis en CZ, zijn coöperaties. Als klant ben je lid van de coöperatie en een aantal klanten zit in de ledenraad waar zij meepraten over het reilen en zeilen van de coöperatie. De coöperatie zelf heeft geen aandeelhouders en ook geen winstoogmerk. Dus waar gaat de winst vanaf 2018 dan heen?
Andere zorgverzekeraars zoals Zilveren Kruis, Centraal Beheer, Interpolis, Avéro Achmea en FBTO vallen allemaal onder Achmea. Achmea heeft één grote aandeelhouder en dat is de zogenoemde vereniging Achmea die voor 65% eigenaar van Achmea is. Overige aandeelhouders zijn de Rabobank en een paar Europese financiële instellingen.
Er zijn feitelijk maar negen concerns in Nederland die zorgverzekeringen aanbieden; en vier van die negen concerns hebben 90% van de markt in handen. Dus eigenlijk is de markt van zorgverzekeraars een veel te kleine markt met bizar weinig spelers en een gebrek aan concurrentie.
Ik wil het in deze column nog over iets anders hebben. Ik frons namelijk vooral mijn wenkbrauwen over het woord ’winst’. De meest simpele definitie van winst is ’geld dat je overhoudt als je van de verkoopprijs de kosten aftrekt’. Hoe beter of gewilder jouw product is ten opzichte van dat van de concurrenten, des te meer je verdient. Logisch.
Maar daarnaast is winst ook de beloning voor het ondernemersrisico dat je loopt. Laten we in dat opzicht even naar het ondernemersrisico van een zorgverzekeraar kijken. Presteren zij voor eigen rekening en risico? Mwah… dat valt wel mee. Het kopen van een zorgverzekering is namelijk geen vrije keuze, het is een verplichte verzekering voor alle Nederlanders. Betaalt iedereen het zelf? Nee, ruim vier miljoen Nederlanders verdienen te weinig om de kosten voor een zorgverzekering te betalen, dus zij krijgen van de overheid subsidie in de vorm van een zorgtoeslag. Bijna vijf miljard wordt er per jaar gedoneerd als aanvulling op de zorgpremie van mensen die te weinig verdienen.
Het is ze gegund, maar hoe kun je beweren dat je winst maakt als de overheid, of liever het belastingbetalende deel van Nederland, de kosten van miljoenen andere Nederlanders aanvullen?
Maar nu even over het risico dat zorgverzekeraars lopen. Dat is feitelijk te verwaarlozen, want Nederlanders die hun premie niet betalen worden na zes maanden overgeheveld naar het zogenoemde ’Zorginstituut Nederland’, onderdeel van onze eigen overheid. Vanaf dat moment loopt de zorgverzekeraar geen risico meer. Deze overheidsafdeling legt een boete op de basisverzekering, incasseert het bedrag via loon of uitkering en garandeert dat de wanbetaler toch verzekerd blijft, terwijl de zorgverzekeraar geen risico meer loopt.
Dus waar ligt het ondernemersrisico van een zorgverzekeraar? Ze bieden een product aan dat (1) verplicht is, dat (2) door de overheid gesubsidieerd wordt als je het niet zelf kunt betalen en (3) waarbij zij niet eens zelf het risico van wanbetalers hoeven te dragen. Weinig ondernemersrisico, dus kun je dan nog spreken van winst?
En nu de hamvraag: wat gaan de zorgverzekeraars met de winst doen? Gaan ze betere producten leveren? Nee, want in principe levert de verzekeraar geen product. De ziekenhuizen, verpleegsters en medisch specialisten leveren de zorg en de verzekeraar verzekert alleen maar. Niet meer.
Gaan ze nóg meer reclame maken om nóg meer mensen te verleiden over te stappen van het ene concern naar het andere? Je wordt nu al platgebombardeerd met peperdure reclames, commercials en campagnes. Pure geldverbrassing. Doodzonde. Geld dat ook naar een lagere premie kan gaan. Nee sorry: móet gaan.
De discussie over de winstuitkering van de zorgverzekeraars wordt nu vooral gevoerd over de voorwaarden waaronder ze de winst uit mogen keren. Voorwaarden die besproken worden, zijn het minimaal percentage chronisch zieken in hun bestand, of een klanttevredenheidscijfer van bijvoorbeeld minimaal 7. Vrij logische voorwaarden, maar die gaan er niet voor zorgen dat de consument de beste kwaliteit voor de laagste prijs krijgt.
Lees verder via: http://www.telegraaf.nl/opinie/26538688/__Zorgverzekeraar_gaat_winst_uitkeren__.html