Nek-, schouder- en armklachten

Nek- en schouderklachten komen veel voor! Cans staat voor ‘complaints of the arm, neck and/or shoulder’, oftewel klachten van de arm, nek en/of schouder.
Klachten aan de arm, nek en/of schouder kunnen het gevolg zijn van een duidelijke aanleiding, bijvoorbeeld spierpijn na het sporten. Deze klachten gaan na enkele dagen vanzelf weer over.
Langdurige klachten aan de arm, nek en/of schouder zijn onder te verdelen in specifieke en aspecifieke klachten. Bij specifieke klachten is er een medisch aantoonbare oorzaak gevonden. Bekende specifieke aandoeningen zijn de tenniselleboog, het carpaal tunnel syndroom en het rotator cuff syndroom. Bij aspecifieke is er geen medische oorzaak te vinden.
Er zijn verschillende soorten risicofactoren waardoor klachten aan de arm, nek en/of schouder kunnen ontstaan.

  • Fysieke (lichamelijke) belasting Door vaak dezelfde beweging te maken kan een spiergroep of een pees geïrriteerd raken. Continu kracht zetten of in een onnatuurlijke houding zitten of staan, kan ook een overbelasting van spieren veroorzaken.
  • Psychosociale belasting Een hoge psychische belasting (werkstress, werktempo, werkdruk, hoge mentale eisen) kan in combinatie met bijvoorbeeld een slechte werkorganisatie of verstoorde werksfeer leiden tot hogere spierspanning. Dit vergroot de kans dat een klacht voort blijft duren.
  • Persoonsgebonden factoren Waarschijnlijk spelen ook individuele factoren een rol, zoals een perfectionistische instelling en iemands fysieke en mentale belastbaarheid.

Klachten van de arm, nek en/of schouder komen vrij vaak voor bij mensen die administratieve werkzaamheden verrichten. Maar ook mensen die veel repeterende bewegingen maken zoals kassières, mensen die veel tillen of zwaar lichamelijk werk verrichten hebben een grote kans op klachten. Niet alleen het werk maar ook andere dagelijkse activiteiten, zoals het huishouden doen, het spelen van een muziekinstrument of tennissen, kunnen klachten bevorderen.

In eerste instantie wordt op basis van de klacht en een lichamelijk onderzoek vastgesteld of er sprake kan zijn van een specifiek probleem. Vervolgens kan nader onderzoek worden gedaan om te kijken of uw voorkeurshouding een rol speelt bij dit probleem.

Het is belangrijk om spieren op een juiste manier in te spannen en ook weer goed te ontspannen. Daarnaast is het belangrijk om de nek en het schoudergewricht in de juiste stand te belasten. Bij het niet juist belasten van de schouder (bv. Als de schouders te ver naar voren staan) worden alle structuren in de schouder te zwaar belast en kan er pijn aan de voorkant van de schouder (impingement syndroom) of juist aan de achterkant ontstaan.
Ook voor bursitis klachten, een tennisarm, (nek-) hernia, na een operatie of een frozen shoulder bent u in de praktijk aan het juiste adres!