Corona virus 4 – Opschalen

Afgelopen week werd bekend gemaakt dat therapeuten hun werkzaamheden langzaamaan weer mogen opschalen.
Hiervoor zijn richtlijnen uitgegeven vanuit de diverse beroepsverenigingen.
Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de volgende uitgangspunten:

Uitgangspunten
• Alle patiënten kunnen benodigde zorg krijgen bij de paramedicus, waar mogelijk op afstand.
• De noodzaak tot het opschalen van de reguliere zorg ligt in de toename van de ernst van de klacht als deze langer uitgesteld wordt.
• De ernst van een hulpvraag is leidend voor de noodzaak van fysieke behandeling.
• Paramedici werkzaam binnen een instelling houden het voor hun instelling vastgestelde test- en PBM-beleid aan
• Paramedische zorg kan alleen worden opgeschaald wanneer de praktijkvoering is aangepast aan de regels van de overheid aangaande ‘social distancing’ en wanneer het algemeen hygiëneprotocol wordt toegepast.

Voorafgaand aan elk consult vindt een triage plaats met de volgende vragen:
• Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
• Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
• Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

In een schema ziet dat er als volgt uit:

 

 

 

 

 

In situaties waar geen verhoogd risico op besmetting met corona bestaat en besloten wordt een behandeling te starten, moeten strikte hygiënemaatregelen worden gevolgd (ook door de patiënt):
• Volg het hygiëneprotocol
• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Geen handen schudden
• Blijf thuis als je symptomen van COVID-19 hebt.
• Stop de behandeling direct als een patiënt alsnog symptomen van COVID-19 heeft
• Houd de frequentie van face-to-face behandelen zo laag mogelijk, combineer als dit mogelijk is met behandeling op afstand.

In een afbeelding: