Check uw aanvullende verzekering voor 2018

Er bereiken ons berichten dat de vergoeding van oefentherapie Cesar/Mensendieck voor 2018 binnen de aanvullende polissen in een aantal gevallen naar beneden is bijgesteld. Het kan handig zijn je huidige polis even te checken, zodat je extra alert kan zijn bij het verlengen of afsluiten van je aanvullende zorgverzekering voor 2018.
Voor nadere informatie kun je terecht op: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/oefentherapie-mensendieck-en-cesar.aspx of bekijk het pdf-bestand Vergoedingenoverzicht 2018