Minder regels in eerstelijn: een begin is gemaakt

Op woensdag 25 mei zijn de resultaten van het traject ‘Vermindering administratieve lasten in de eerstelijnszorg’ aan minister Schippers gepresenteerd. Bij het in ontvangst nemen toonde minister Schippers (VWS) zich blij te constateren dat er een basis is gelegd voor het maken van afspraken over het verminderen van administratieve last: “Het is van groot belang om over en weer vertrouwen te hebben. Dat gebeurt met kleine stappen.”

Lees meer…