Veelgestelde vragen

Wat moet ik meenemen als ik voor de eerste keer kom?

Bij de eerste behandeling vragen we u uw eventuele verwijsbrief, uitslagen van onderzoeken zoals röntgenfoto’s, identiteitsbewijs,  of andere onderzoeken en een badlaken mee te nemen.

Heb ik een verwijsbrief van een arts nodig?

Nee, dit is niet nodig. Als u zich zonder verwijzing in de praktijk aanmeldt, zal er eerst een korte screening gedaan worden. Dit houdt in dat er eerst wordt bekeken of uw klacht voor behandeling door een oefentherapeut in aanmerking komt. Wanneer dit het geval is, wordt er verder gegaan met de intake en het onderzoek. Indien blijkt dat uw klacht niet in aanmerking komt voor behandeling door een oefentherapeut zult u naar uw huisarts worden verwezen voor nader onderzoek.

Wanneer heb ik wel een verwijsbrief nodig?

Bij een aanvraag voor een chronische indicatie heeft u wel een verwijsbrief nodig.

Hoe lang duurt een behandeling?

Het eerste gesprek/intake duurt een half uur tot een uur, de behandelingen een half uur, m.u.v. de behandelingen psychosomatische oefentherapie en slaaptherapie. Deze duren 45 minuten.

Hoe worden mijn gegevens bewaard?

Uw oefentherapeut gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Op de registratie van uw gegevens is de ‘Wet op Bescherming Persoonsgegevens’ van toepassing.
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen. Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met uw oefentherapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw toestemming mag aan anderen dan bij de behandeling direct betrokkenen informatie worden gedeeld.

Met welke zorgverzekeraar heeft de praktijk een overeenkomst?

De praktijk heeft voor 2017 en 2018 contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten.

Ik heb dit jaar al eerder elders behandelingen gehad, hoe zit het dan met mijn vergoeding?

Dit is afhankelijk van de hoogte van uw aanvullende verzekering. Bij de meeste zorgverzekeringen worden de behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie binnen 1 kalenderjaar bij elkaar opgeteld. In uw polisvoorwaarden staat vermeld hoeveel behandelingen u per jaar vergoed krijgt. Kiest u ervoor om na deze vergoeding de behandeling voort te zetten of heeft u geen aanvullende verzekering? Dan vindt u de kosten onder “algemene voorwaarden en tarieven”. U ontvangt 1 keer per maand een nota voor de kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekering. De actuele stand van zaken kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Moet ik in het begin van het jaar bijbetalen vanuit mijn eigen risico?

Voor behandelingen vanuit de aanvullende verzekering wordt er geen aanspraak gemaakt op het eigen risico. Het meerendeel van de behandelingen in de praktijk valt in deze categorie (zoals lage rugklachten, hyperventilatie, hoofdpijn e.d.). U hoeft uw eigen risico dus niet eerst ‘op te maken’.
Indien u een chronische indicatie heeft (een aandoening op de lijst van chronische indicaties), dan komen de 1e 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering. Ook deze vallen niet onder het eigen risico. Vanaf de 21e behandeling is er een vergoeding mogelijk vanuit de basisverzekering. Hiervoor geldt wel het eigen risico (uiteraard alleen als deze nog niet is besteed aan andere zorgkosten, zoals ziekenhuisbezoek, medicijnen e.d.). Voor kinderen tot 18 jaar geldt nooit het eigen risico.

Nieuw in 2018 is dat de eerste 12 behandelingen oefentherapie bij artrose aan heup of knie vanuit de basisverzekering worden vergoed. Omdat de 12 behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed, vallen ze hiermee onder het eigen risico van de verzekerde.
Lees hier meer over in ons nieuwsbericht.

Ik weet welk aanvullend pakket ik heb afgesloten bij mijn zorgverzekering, maar hoeveel behandelingen krijg ik vergoed?

Bekijk het Vergoedingenoverzicht 2018 wanneer u wilt weten hoe u verzekerd bent voor oefentherapie.

Mijn dochter is 14. Vanuit de aanvullende verzekering krijgt zij 12 keer vergoed. Heeft zij nog recht op meer behandelingen als dat nodig zou zijn?

Kinderen tot 18 jaar hebben recht op 18 behandelingen uit de basisverzekering. Hierbij wordt er geen aanspraak gemaakt op het eigen risico, dit geldt niet voor kinderen. Daarnaast is er in uw geval nog een vergoeding van 12 behandelingen uit de aanvullende verzekering. Totaal komt dat op een vergoeding van 30 behandelingen per jaar.